Cili është ndryshimi midis "bërjes së diçkaje" dhe "bërjes së diçkaje"?


përgjigje 1:

Për të përfunduar diçka është një konstruksion i gabuar. për shembull, mbaroj punët e shtëpisë. Kjo është e gabuar sepse thjesht përdorni fundin, të tashmen, për të përshkruar diçka që keni përfunduar në të kaluarën. Nëse thjesht përdorni të kaluarën, të bërë, akoma ka një problem. për shembull, unë kam mbaruar lavanderitë. Këtu ju bëni një objekt infinitiv (për tu bërë). nuk mund ta bësh që objekti duhet të jetë një lloj emëror. Kjo është një arsye pse ne përdorim gerunds në anglisht.

për shembull, unë kam mbaruar lavanderitë. Tani fjalia juaj është e saktë sepse "bërja" e rrumbullakosur është pjesë e objektit ... ... larja. Me fjalë të tjera, i përgjigjet pyetjes "donefarë është bërë?". Prandaj është objekt. Ju mund ta konsideroni "larjen" si "atë". E kam mbaruar. Jam bërë me të.

Përgjigja ime mund të mos jetë e përsosur pasi nuk jam mësues gramatikor, por është e saktë për sa i përket ndryshimeve që ju duhet të bëni, përfshirë përdorimin e një gerund.