Cili është ndryshimi midis VBA dhe VB 6.0?


përgjigje 1:

VBA ose Visual Basic për Aplikime është një version i Visual Basic që përdoret në aplikacionet Office, në mënyrë që të mund të shkruani kodin që Word, Excel, PowerPoint dhe pjesë të tjera të Office mund të përdorin. Ai përdor modelin e objektit Office për të hyrë në dokumente dhe funksionet e tyre.

VB ose thjesht Visual Basic është një gjuhë programimi që mund të përdorni për të krijuar aplikacione. VB6 më i vjetër është më i ngjashmi me VBA. VBNET i ri është më i lidhur me C #. Microsoft nuk mbështet as. (VB6 është pezulluar për një kohë.)

Përndryshe, mund të provoni Xojo. Ai përdor një gjuhë programimi të ngjashme me VB, mbështet modelin e objektit Office dhe mundëson krijimin e aplikacioneve për Windows, MacOS, Linux, Pi, iOS dhe Web.


përgjigje 2:

Sintaksa e VBA dhe VB 6.0 është identike.

VB -Visual Basic

Vb 6.0 mund të krijojmë një program të ekzekutueshëm (skedar. Exe) që mund të instalohet.

Paraqisni VB-në si një aplikim të pavarur.

VB është përpiluar plotësisht.

VBA-Visual Basic për aplikime

VBA, ne nuk mund të krijojmë programe të ekzekutueshme.

VBA merret me programim në aplikacionet e Microsoft Office si Word, Excel dhe Outlook etj.

VBA është përpiluar pjesërisht