Cili është ndryshimi midis revolucionit dhe transformimit?


përgjigje 1:

Google thjesht përcaktimet e secilës fjalë. Më duket se shumë njerëz këto ditë duan që fjalët të nënkuptojnë gjëra që nuk nënkuptojnë. Unë mendoj se kjo është pjesë e arsyes që SH.B.A. është kaq e ndarë. Ata duan që demokracia të nënkuptojë republikë. Ata duan që drejtësia shoqërore të nënkuptojë diçka që nuk e kanë bërë kurrë. Shembull: Drejtësi sociale: Jo atë që mendoni

Almostshtë pothuajse e pamundur që e majta dhe e djathta të debatojnë në mënyrë konstruktive nëse përkufizimi i fjalëve që përdor njëra palë është i ndryshëm nga tjetri.

Kërkoni për përkufizimet e fjalës së përdorur përpara se ta përdorni.