Cili është ndryshimi midis citoplazmës, citosolit dhe protoplazmës?


përgjigje 1:

Do të zbuloni që pjesa më e madhe e lëngut qelizor mund të ndahet në dy pjesë. Një që është brenda thelbit dhe një tjetër që është jashtë thelbit.

Pra, mbani në mend se lëngu në bërthamë quhet nukleoplazmë dhe lëngu jashtë quhet nukleoplazëm, i cili nuk përmbahet në asnjë organelë, dhe citoplazma quhet e lëngshme brenda organelës, përveç bërthamës.