Cili është ndryshimi midis cilindrave të betonit dhe kubeve?


përgjigje 1:

Nëse pyet për metodat e provës së kompresimit ...

Dallimi është mënyra se si ata punojnë nën ngarkesë.

Për shkak të efektit Poisson, pllaka çeliku të një makine provë kufizojnë zonat e ekspozuara të mostrës.

Meqenëse lartësia e kubës është më e ulët se ajo e cilindrit, thelbi i kubit i nënshtrohet kufizimeve, gjë që çon në rezultate të testit të presionit më të lartë të kubeve se cilindrat.