Cili është ndryshimi midis lidhjes së koordinatave dhe lidhjes së hidrogjenit?


përgjigje 1:

Në një lidhje koordinative ekziston një atom që heq palën e vetme të elektroneve të tij në atomin tjetër, i cili duhet të përmbajë një orbital të lirë për të pranuar elektronet. Lidhja e koordinatave zakonisht formohet nga elementë të tranzicionit. Lidhja hidrogjen është një lidhje e veçantë që formohet për shkak të një force të fortë. Shtë i përbërë nga fluori, oksigjeni dhe azoti. Ato nuk janë përbërës si amoniaku (NH3) dhe uji (H2O).


përgjigje 2:

Lidhja koordinative është lidhja midis dy atomeve në molekulë. Një lidhje formohet nga dy elektrone. Për shembull: H: H (H2), H: O: H (H2O) etj.

Lidhja e hidrogjenit formohet nga atomi i hidrogjenit të një molekule dhe atomi negativ i një molekule tjetër. Për shembull: HO - H… OH2, CH3OH…. O = C (CH3) 2, CH3 COOH…. O (CH 2) 4 O.