si te thuash fat ne latinisht


përgjigje 1:

Bonam fortunam!

Ata përdorën atë që quhet "akuza e thirrmit" për të përcjellë dëshirat në formën e emrave (shtoni një folje dhe bëhet më sfiduese).

Në anglisht, ne kemi humbur kallëzuesin përveç në fjalët: mua, ai, ajo, ne, ata, dhe kush gati se nuk ka ekzistuar, si dhe fjalën arkaike ti.

Shpresoj se ndihmon!


përgjigje 2:

Utinam fortuna!


përgjigje 3:

Ekziston një thënie e mirënjohur Latine: "fortuna audaces iuvat" = "fortuna favorizon të theksuarit". Kështu që mund ta imagjinoj: "Fortuna te iuvet!" = mund të të favorizojë fati!


përgjigje 4:

Romakët përdorën "Res secundae", që do të thotë diçka si "gjërat e dyta". Shtë një shprehje idiomatike për "prosperitet", "sukses".


përgjigje 5:

Benediximus është fjala që përdoret për fat të mirë në latinisht.


përgjigje 6:
Benediximus

përgjigje 7:

për fat të mirë


përgjigje 8:

Pasuri Bona.