blender se si të lëvizni kamerën për ta parë


përgjigje 1:

Butoni i Mesit të Miut për t'u rrotulluar.

Shift + Butonin e Mesit të Miut për tigan.

Ctrl + Butoni i Miut të Mesëm për të zmadhuar (duke mbajtur Ctrl + MMB, lëviz miun lart për të zmadhuar dhe ulur për të zmadhuar). Përndryshe, mund të përdorni rrotën e miut për të zmadhuar dhe zvogëluar.

Alt + Butoni i Miut të Mesëm për të kaluar në një nga pamjet shumë ortografike (duke mbajtur Ctrl + MMB, zhvendos miun majtas, djathtas, lart, poshtë për pamje të ndryshme orto). Përndryshe, mund të përdorni tastet e numrave të numpadit: 1 për Pamjen e përparme, Ctrl + 1 për Pamjen e pasme, 3 për Pamjen e djathtë, Ctrl + 3 për Pamjen majtas, 7 për Pamjen nga sipër, Ctrl + 7 për Pamjen e poshtme, 5 për Pamjen perspektive , 0 për pamjen e kamerës.

Numpad "." butoni ose Ctrl + Numpad “. çelësi për të përqendruar pamjen në objektet e zgjedhura.

Shift + C për të përqendruar pamjen në të gjitha objektet në skenë.